• Kyoto, Fukuoka, Kagoshima, Tokyo, Okinawa, Nagasaki...

  Fukuoka

  Japan

  Purikura

  JapanJapanJapanJapanJapanJapanJapan

  Dazaifu, Fukuoka

  Japan

  Kagoshima mall

  Japan

  Kiyomizu Dera Temple, Kyoto

  JapanJapan